Orgány společnosti

Valná hromada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Předseda dozorčí rady

Ing. Ivan Čermák

Místopředseda dozorčí rady

Mgr. Jiří Šimon

Členové dozorčí rady

Ing. Ivan Čermák
Mgr. Jiří Šimon

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA

Místopředseda představenstva

Ing. Martin Fantyš

Členové představenstva

Ing. Martin Fantyš
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA
Ing. Barbora Králová

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota