EHK homologace traktorů

Státní zkušebna strojů a.s. je homologační zkušebnou pověřenou Ministerstvem dopravy ČR k provádění mezinárodních homologačních zkoušek traktorů podle předpisů EHK-OSN. Zkušebna je registrována pod mezinárodní značkou E8/F.

Zkušebna zabezpečuje homologační zkoušky podle předpisů EHK-OSN:

  • EHK č. 71 – Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče;
  • EHK č. 86 – Jednotná ustanovení pro homologaci zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota