Komunální traktory


Komunální traktor je motorové kolové vozidlo s nejméně dvěma nápravami, určené k tažení, tlačení, nesení a pohonu komunálních strojů nebo k tažení zemědělských přípojných vozidel.
Komunální traktor má charakter dopravního prostředku a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

   
     

 

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota