Lesnické traktory

Lesnický traktor je motorové kolové nebo pásové vozidlo s nejméně dvěma nápravami, určené k tažení, tlačení, nesení a pohonu lesnických strojů nebo k tažení přípojných vozidel.

Lesnický traktor má charakter dopravního prostředku a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

   les-traktor
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota