Loga

Logo Státní zkušebny strojů a.s.

logo ve formátu .gif

logo ve formátu .jpg

logo ve formátu .pdf

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota