Malá mechanizace

Malá mechanizace pro lesnictví je určena pro ruční těžbu dříví, selektivní těžbu a těžbu v těžko dostupných terénech. Pohon stroje zabezpečuje spalovací motor. Do této skupiny výrobků patří řetězové motorové pily, ručně vedené přibližovací stroje – „železný kůň“, frézy na pařezy apod.

Malá mechanizace se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

 

 
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota