Malá mechanizace pro stavebnictví


Malá mechanizace pro stavebnictví je určena pro práce na malých a nedostupných plochách a uvnitř budov. Pohon stroje může zabezpečovat elektromotor nebo spalovací motor. Do této skupiny výrobků patří pěchy, vibrační desky, řezačky spár, frézy betonu apod.

Malá mechanizace se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

 

   stav-malamech
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota