Management kvality

Zkušebna existuje více než 60 let. Po celou tuto dobu se naše služby vyznačují vysokou kvalitou a přesností měření. Abychom v této tradici pokračovali, zavedli jsme systém managementu kvality. Jeho základním cílem je naplňovat stanovené principy politiky kvality. Ty zaručují, že veškeré naše služby a procesní postupy odpovídají požadavkům technických a právních norem.

 

Dbáme na to, abychom byli spolehlivými obchodními partnery. Základem navázání vzájemné důvěry může být právě certifikace dokazující vyspělost a účinnost našeho systému managementu kvality.
Informace o získaných akreditačních osvědčeních, rozhodnutích o autorizaci a pověřeních viz úvodní strana.

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota