Naše historie

V roce 1956 byla výnosem Ministerstva zemědělství zřízena v Praze – Řepích zkušební stanice s pracovišti po celém území Československa a s pobočkami v Brně a krátkodobě i v Nitře. Jejím úkolem bylo provádět prohlídky, ověřování a zkoušky zemědělských strojů dodávaných do československého zemědělství.

Statutem z roku 1961 vznikla Státní zkušebna zemědělských a lesnických strojů, které byly stanoveny další úkoly, jako provádění prototypových zkoušek na zakázku výrobních podniků, odběratelské a kontrolní zkoušky strojů ze sériové tuzemské výroby a z dovozu.

Zásadní změnu v postavení i náplni zkušebny znamenal v roce 1968 nově přijatý zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, který zavedl výkony hodnocení, schvalování a kontroly výrobků.

Dnem 1. ledna 1969 vznikla pobočka zkušebny v Rovince u Bratislavy. Její působnost se zaměřila zejména na výkony státního zkušebnictví v oblasti potravinářských strojů. Pobočka v Brně – Líšni zabezpečovala kromě zkoušek zemědělských strojů také zkoušky mechanizačních prostředků pro lesnictví.

Dalším významným mezníkem v životě zkušebny se stal rok 1988. SZZPLS byla Výborem pro zemědělství OECD akreditována a přizvána ke spolupráci na úředních zkouškách zemědělských a lesnických traktorů podle kódů OECD. SZZPLS se zařadila mezi nejvýznamnější traktorové zkušebny světa.

V roce 1993 podobně jako celou Českou a Slovenskou federativní republiku čekalo rozdělení i SZZPLS. Zkušebně zůstala dvě pracoviště v Praze a v Brně a její působnost byla rozšířena o zkoušky stavebních a komunálních strojů.

Zásadní změnu překonala zkušebna v roce 2004. Ke dni 1. července 2004 byla založena Ministerstvem zemědělství obchodní společnost Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost.

1.3.2017 se změnil název na Státní zkušebna strojů a.s.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota