Objednávky

 

 

 Technické zkoušky a měření

DOC

reader_128

word5

 

 

 

Posouzení shody výrobku s předpisem
příprava dokumentace, návrh ES/EU prohlášení o shodě

PDF

DOC

reader_128

word5

 

   

Ověření shody vozidla se zákonem č. 56/2001 Sb.
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcími předpisy

PDF

DOC

reader_128

word5

     
Zkoušek podle normalizačních kódů OECD
PDF

DOC

reader_128

word5

 

   

 

Schválení typu traktorů a jejich konstrukčních části podle směrnic ES
EU schválení typu

 

PDF

DOC
reader_128

word5

 

   

Homologace traktorů podle předpisů EHK

PDF

DOC
reader_128

word5

 

   

Zkoušek ochranných konstrukcí ROPS & TOPS, FOPS, OPS & OPG a kotevních úchytů
bezpečnostních pásů podle norem EN/ISO

PDF

DOC
reader_128

word5

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota