Ochranné konstrukce ROPS


Samojízdné komunální stroje pracující na silnicích, v parcích jsou vystaveny riziku převrácení.

 

Pro vyšší bezpečnost řidiče nebo obsluhy jsou samojízdné stroje vybavovány ochrannými konstrukcemi:
• ROPS (Roll-Over Protective Structures) – chránící obsluhu v případě převrácení.
Aby bylo možno prohlásit kabinu, nebo ochranný rám stroje za ochrannou konstrukci musí se podrobit destrukčním zkouškám.

 

   
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota