Ochranné konstrukce ROPS & FOPS & OPS

Lesnické traktory a samojízdné stroje pracující v lese jsou vystaveny riziku převrácení, pádu předmětu na stroj nebo průniku předmětů do kabiny ze strany.

Pro vyšší bezpečnost řidiče nebo obsluhy jsou lesnické traktory a samojízdné stroje vybavovány ochrannými konstrukcemi:

  • ROPS (Roll-Over Protective Structures) – chránící obsluhu v případě převrácení;
  • FOPS (Falling-Object Protective Structures) – chránící obsluhu před padajícími předměty;
  • OPS (Operator Protective Structures) – chránící obsluhu před vnikajícími předměty.

Aby bylo možno prohlásit kabinu nebo ochranný rám stroje za ochrannou konstrukci, musí se podrobit destrukčním zkouškám.

 

   les-ROPS
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota