Ochranné konstrukce ROPS & FOPS


Zemědělské traktory a samojízdné stroje pracující na poli jsou vystaveny riziku převrácení, na druhou stranu, obsluhu traktoru pracujícího s čelním nakladačem může ohrožovat pád předmětu na střechu kabiny.
Pro vyšší bezpečnost řidiče nebo obsluhy jsou zemědělské traktory a samojízdné stroje vybavovány ochrannými konstrukcemi:
• ROPS (Roll-Over Protective Structures) – chránící obsluhu v případě převrácení;
• FOPS (Falling-Object Protective Structures) – chránící obsluhu před padajícími předměty.
Aby bylo možno prohlásit kabinu nebo ochranný rám stroje za ochrannou konstrukci, musí se podrobit destrukčním zkouškám.

   zem-ROPS
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota