Ochranné konstrukce ROPS & TOPS & FOPS & OPG & OHG

Samojízdné zemní stroje nebo průmyslové vozíky pracující na staveništi nebo v těžařství jsou vystaveny riziku převrácení nebo pádu předmětu na stroj.

Pro vyšší bezpečnost řidiče nebo obsluhy jsou samojízdné stroje vybavovány ochrannými konstrukcemi:

  • ROPS (Roll-Over Protective Structures) – chránící obsluhu v případě převrácení;
  • TOPS (Tip-Over Protective Structures) – chránící obsluhu kompaktních rypadel v případě převrácení;
  • FOPS (Falling-Object Protective Structures) – chránící obsluhu před padajícími předměty;
  • OPG (Operator Protective Guards) – chránící obsluhu rypadel před padajícími a vnikajícími předměty;
  • OHG (Overhead Guards) – chránící obsluhu průmyslových vozíků před padajícími předměty.

Aby bylo možno prohlásit kabinu nebo ochranný rám stroje za ochrannou konstrukci, musí se podrobit destrukčním zkouškám.

   stav-ROPS
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota