OECD testy traktorů a ochranných konstrukcí

Státní zkušebna strojů a.s. působí v mezinárodním systému OECD pro úřední zkoušení zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochranných konstrukcí. Testy OECD jsou zaměřeny na ověření funkčních vlastností traktorů a jejich bezpečnostních prvků. Zprávy o zkouškách jsou vypracovány v angličtině a schvalovány koordinačním centrem OECD.

Normalizační kódy OECD pro úřední zkoušky

  • Všeobecný text
  • Code 2 - technické parametry
  • Code 3 - ochranné konstrukce zemědělských a lesnických traktorů (dynamická zkouška)
  • Code 4 - ochranné konstrukce zemědělských a lesnických traktorů (statická zkouška)
  • Code 5 - měření hluku na místě řidiče zemědělských a lesnických traktorů
  • Code 6 - vpředu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných zemědělských a lesnických traktorů
  • Code 7 - vzadu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných zemědělských a lesnických traktorů
  • Code 8 - ochranné konstrukce zemědělských a lesnických pásových traktorů
  • Code 9 - ochranné konstrukce pro teleskopické manipulátory
  • Code 10 - ochranné konstrukce FOPS zemědělských a lesnických traktorů 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota