Posuzování shody výrobků

Posuzování shody v nejobecnějším významu je každá činnost, při níž se zjišťuje shoda s požadavky.

Ve všech aktivitách Státní zkušebny strojů a.s. je tento rozsah upřesněn především na zjišťování shody výrobků s požadavky technických předpisů a navazujících technických norem nutných k prokázání shody. Zastřešujícím předpisem v ČR je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, které stanovují, že veškeré výrobky uváděné na trh musí být bezpečné.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota