Posuzování shody

Posuzování shody v nejobecnějším významu je každá činnost, při níž se zjišťuje shoda s požadavky. Ve všech aktivitách Státní zkušebny strojů a.s. je tento rozsah upřesněn především na zjišťování shody výrobků s požadavky technických (právně závazných) předpisů a navazujících technických norem (právně nezávazných, ale nutných k prokázání shody). Zastřešujícím předpisem v ČR je zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších předpisů) a zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (ve znění pozdějších předpisů).

Proces posuzování shody má základní fáze:

  • specifikace výrobku a aktuálních požadavků;
  • zjištění shody - zkoušky, posudky, měření, výpočty atd.;
  • shromáždění průkazné dokumentace o dosažení shody;
  • deklarace shody - ES/EU prohlášení o shodě, označení CE atd.;
  • udržování shody při změně výrobku a požadavků. 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota