Potravinářství

Potravinářský stroj je určený pro použití v potravinářském a konzervárenském průmyslu, stravovacích zařízeních a v pohostinství. Pohon stacionárního stroje zabezpečuje elektrická energie.
Stacionární stroj nebo výrobní linka se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

   potravstroj
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota