Přípojné, nesené stroje a nástavby


Přípojný, nesený nebo návěsný komunální stroj je zvláštní vozidlo nebo technický celek, určené pro použití v komunálních službách v agregaci s traktorem nebo nákladním automobilem. Stroj může dočasně uskladnit materiál vytvořený nebo spotřebovávaný v průběhu prací.
Přípojný stroj má charakter zvláštního vozidla a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

   komunal-neseny stroj2
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota