Přípojné, nesené stroje a nástavby


Přípojný, nesený nebo návěsný zemědělský stroj je zvláštní vozidlo nebo technický celek, určené pro použití v zemědělství v agregaci s traktorem. Stroj může dočasně uskladnit materiál vytvořený nebo spotřebovávaný v průběhu prací.

 

Přípojný stroj má charakter zvláštního vozidla a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

  zem-neseny stroj 
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota