Samojízdné stroje

Samojízdný komunální stroj je zvláštní motorové kolové vozidlo s nejméně dvěma nápravami, určené pro použití v komunálních službách. Samojízdný stroj může dočasně uskladnit materiál vytvořený nebo spotřebovávaný v průběhu prací.
Samojízdný stroj má charakter zvláštního motorového vozidla a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

   
     

 

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota