Samojízdné stroje


Samojízdný zemědělský stroj je zvláštní motorové kolové nebo pásové vozidlo s nejméně dvěma nápravami, určené pro použití v zemědělství. Samojízdný stroj může tahat přípojné vozidlo pro přepravu nářadí nebo zařízení potřebného pro funkci stroje, a může dočasně uskladnit materiál vytvořený nebo spotřebovávaný v průběhu prací.

 

Samojízdný stroj má charakter zvláštního motorového vozidla a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

 

  
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota