Stacionární stavební stroje

Stacionární stavební stroj je určený pro použití ve stavebnictví nebo těžařství. Pohon stacionárního stroje může zabezpečovat elektromotor nebo spalovací motor.

Stacionární stroj se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

   stav-stacionarni stroj
     

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota