Stacionární stroje a zařízení

Stacionární lesnický stroj je určený pro použití v lesnictví, hlavně při lanovkové těžbě, při zpracování klestu a výrobě palivového dříví. Pohon stacionárního stroje může zabezpečovat elektromotor nebo spalovací motor.

Stacionární stroj se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů. 

   les-stacionarni stroj1
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota