Stacionární stroje a zařízení

Stacionární zemědělský stroj je určený pro použití v zemědělství, hlavně ve stájích, dojírnách, pro přípravu krmiv a při uskladnění zemědělských produktů. Pohon stacionárního stroje může zabezpečovat elektromotor nebo spalovací motor.

 

Stacionární stroj se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

   zem-stacionarni stroj
     

 Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota