Stavební akustika

Obor stavební akustiky řeší otázky spojené s ochranou budov a jejich uživatelů před škodlivými účinky hluku. Jde především o zvukově izolační vlastnosti vnitřních a obvodových dělících konstrukcí, hlučnost sanitárního a technického vybavení budov a uplatnění zásad urbanistické akustiky z hlediska ochrany proti dopravnímu hluku. V případech složitějších konstrukcí s vedlejšími cestami šíření hluku zůstává měřicí metoda jediným způsobem, jak získat spolehlivé údaje o skutečných zvukově izolačních vlastnostech.

Státní zkušebna strojů a.s. provádí měření zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách:

  • vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách;
  • vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů a jejich částí na budovách;
  • kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí v budovách.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota