Technická normalizace

Státní zkušebna strojů a.s. (dříve SZZPLS, a.s.), z pověření Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), je od 1. ledna 2009 smluvně pověřena vykonávat v ČR funkci Centra technické normalizace (CTN), registrační číslo 2017/0043/SC v oblasti své působnosti.

Působnost CTN v rámci technické normalizace

Z pozice CTN je Státní zkušebna stojů a.s. pověřena zabezpečováním regionální a mezinárodní spolupráce při tvorbě norem CEN, CENELEC, ISO a IEC v oboru zemědělských a lesnických strojů, traktorů, potravinářských strojů, zavlažovací techniky, elektrických spotřebičů používaných v zemědělství, humánních pastí na zvířata, strojů a zařízení pro zemní práce, stavební výroby, výroby stavebních materiálů a povrchové těžby a elektrických nebo motorových čisticích spotřebičů.

CTN zabezpečuje konkrétní práce v mezinárodních organizacích ve spolupráci s výrobci, jejich sdruženími a dalšími normalizačními pracovišti.
CTN nabízí v oblasti normalizace následující služby:

 • informace z interní databáze norem a předpisů;
 • poradenství v oblasti právní a věcné problematiky technické normalizace;
 • informace o výsledcích a postupu prací v dále uvedených mezinárodních organizacích;
 • účast v připomínkovém řízení při tvorbě norem a na mezinárodních zasedáních.
 • působnost CTN v normalizačních organizacích

ČSN – ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY
Centrum technické normalizace vykonává činnost i pro oblast technických norem ČSN třídy 04, 30, 47, 27 a 51. V oblasti těchto tříd provádí analýzu aktuálnosti, technické úrovně a návaznosti na cizí, resp. mezinárodní normy. Názory a návrhy dalších subjektů jsou velmi vítány a odpovědně posuzovány, přičemž je lze uplatnit kdykoli v průběhu roku.

CEN – EVROPSKÝ VÝBOR PRO NORMALIZACI

 • TC 144 – Zemědělské a lesnické stroje a traktory
 • TC 151 – Stroje a zařízení pro zemní a stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost
 • TC 153 – Potravinářské stroje
 • TC 213 – Ruční nářadí. Bezpečnost
 • TC 255 – Ruční mechanické nářadí. Bezpečnost
 • TC 301 – Elektricky poháněná silniční vozidla
 • TC 334 – Zavlažovací technika
 • TC 337 – Stroje a zařízení pro zimní údržbu a úpravu vozovek
 • TC 354 – Bezkabinová terénní motorová vozidla pro transport osob a zboží – požadavky na bezpečnost, vlastnosti a zkoušky

ISO – MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO NORMALIZACI

 • TC 23 – Zemědělské a lesnické stroje a traktory
 • TC 127 – Stroje pro zemní práce
 • TC 191 – Pasti na zvířata/savce
 • TC 195 – Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota