Technické zkoušky a měření

 

Státní zkušebna strojů a.s. je zkušební laboratoří č. 1054 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro zkoušení strojírenských a jiných výrobků, zejména traktorů, zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, strojů pro stavby a zemní práce, zvláštních vozidel, silničních vozidel, zařízení a nářadí z příbuzných oborů.


Cílem zkoušení uvedených výrobků je ověření jejich vlastností z hlediska obecné bezpečnosti, dopravní bezpečnosti, elektrických vlastností, elektromagnetické kompatibility, hygienických vlastností a podle potřeby i dalších vlastností.


Zkoušky strojů a vozidel, které se opírají o mezinárodní standardy a normy, poskytují základ pro nestranné informace pro výrobce, dovozce a uživatele.

 

 

 

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota