Traktorové přívěsy a návěsy

Traktorový přívěs nebo návěs je vozidlo určené hlavně pro přepravu nákladu a konstruované k tažení zemědělským nebo lesnickým traktorem.
Traktorový přívěs nebo návěs má charakter dopravního prostředku a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.
  

           
    • Zkoušky dopravní bezpečnosti
    • Zkoušky bezpečnosti práce
    • Posuzování shody výrobků
    • Schvalování zvláštních vozidel
    • ES/EU schválení typu


 
   

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota