Zaměstnanci

 

  Jméno a příjmení E-mail

Telefonní číslo

VEDENÍ  

 

 

Předseda představenstva:

Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D. 

jerabek@statnizkusebna.cz  770 112 440
Sekretariát:

Lenka Čápová 

capova@statnizkusebna.cz  736 658 332
(235 018 276) 
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI      
Vedoucí odborného útvaru
zkušební laboratoře:

Ing. Ivan Čermák

cermak@statnizkusebna.cz  732 230 413
(235 018 238) 
Vedoucí certifikace, CTN a manažer kvality:

Ing. Miloslav Vomočil

vomocil@statnizkusebna.cz 731 150  318
(235 018 229) 

ODBORNÝ ÚTVAR ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE (ZL)

(hluk & vibrace) Ing. Jindřich Filip  filip@statnizkusebna.cz  731 471 886
(235 018 327) 
  Bc. Václav Horký, DiS. horky@statnizkusebna.cz 773 872 955
  Jiří Hradil hradil@statnizkusebna.cz 735 172 762
(235 018 225) 
  Ing. Lubomír Hudec hudec@statnizkusebna.cz  607 904 939

  Miroslav Javorský javorsky@statnizkusebna.cz  731 471 885
(235 018 331)
  Ing. Tomáš Hubínek hubinek@statnizkusebna.cz

 604 900 297

(235 018 233)

(hluk & vibrace)  Ing. Miroslav Kubásek, Ph.D. kubasek@statnizkusebna.cz 773 908 481
(235 018 327)
(COV) Ing. Jakub Němeček nemecek@statnizkusebna.cz  733 736 451
(235 018 243) 
  Bc. Tomáš Novotný novotny@statnizkusebna.cz 778 111 506
(235 018 225)
  Martin Med, DiS. med@statnizkusebna.cz 604 458 593
(235 018 295)
  Ing. Petr Purkard purkard@statnizkusebna.cz  731 471 887
(235 018 233) 
(EMC) Pavel Růžek ruzek@statnizkusebna.cz  604 734 466
(235 018 267) 
EKONOMICKÝ ÚTVAR A SPRÁVA MAJETKU
  Lenka Čápová capova@statnizkusebna.cz  736 658 332
(235 018 276) 
  Dagmar Pospíšilová pospisilova@statnizkusebna.cz  774 333 074
(235 018 220) 
  Lada Neumanová neumanova@statnizkusebna.cz  235 018 201 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota