Zkoušky dopravní bezpečnosti

Státní zkušebna strojů a.s. provádí zkoušky a měření nezbytné pro ověření dopravní bezpečnosti silničních a zvláštních vozidel:

 • hlavní rozměry;
 • hmotnosti vozidel a jejich rozdělení na nápravy;
 • vnější stopové a obrysové průměry zatáčení;
 • statický tlak pneumatik vozidel na vozovku;
 • účinky brzdových systémů;
 • doba náběhu tlaku vzduchu a velikosti vzduchojemů u dvouhadicového brzdového systému pro přípojná vozidla;
 • řízení;
 • osvětlení a světelná signalizace;
 • vnější hluk;
 • zvukové výstražné zařízení;
 • elektromagnetická kompatibilita – elektromagnetické rušení;
 • nejvyšší konstrukční rychlosti;
 • rozměry kabiny a sedadel;
 • pole výhledu z místa řidiče;
 • rozmístění ovládačů a sil na ovládačích;
 • tažná zařízení zemědělských a lesnických traktorů;
 • zadní ochranná zařízení proti podjetí u přípojných vozidel.

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota