Zkoušky EMC

Jednou z povinností výrobců nebo distributorů je uvádět na trh v ČR a EU pouze výrobky, které svým provozem nezpůsobují nadměrné elektromagnetické rušení a mají při používání v obvyklém prostředí elektromagnetické kompatibility odpovídající úroveň elektromagnetické odolnosti.

 

Státní zkušebna strojů a.s. provádí měření:

  • úrovní rušivých svorkových napětí ve frekvenčním pásmu 148,5 kHz - 30 MHz;
  • úrovní vyzařovaného výkonu ve frekvenčním pásmu 30 - 300 MHz;
  • emisí harmonických proudů;
  • úrovní širokopásmových rušivých polí ve frekvenčním pásmu 30 - 1000 MHz;
  • úrovní úzkopásmových rušivých polí ve frekvenčním pásmu 30 - 1000 MHz;
  • elektromagnetické odolnosti rychlými přechodovými jevy – skupinou impulsů;
  • elektromagnetické odolnosti rázovými impulsy;
  • elektromagnetické odolnosti elektrostatickým výbojem;
  • elektromagnetické odolnosti poklesy a přerušením napětí.

Vhodnou kombinací těchto zkoušek lze ověřit vlastnosti z oblasti elektromagnetické kompatibility téměř u všech výrobků napájených z rozvodné sítě nízkého napětí (230/400 V, 50 Hz) nebo baterií, ale i u motorových vozidel a strojů poháněných spalovacím motorem.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota