Certifikace výrobků

Státní zkušebna strojů a.s., jako AO 255/NB 1016, provádí certifikaci při posuzování shody u stanovených výrobků podle nařízení vlády (NV) a směrnic EU.

Zkušebna zajišťuje certifikaci výrobků prostřednictvím akreditovaného certifikační orgánu pro certifikaci výrobků (COV). Certifikace je zajišťována pro oblast činnosti autorizované osoby/notifikované osoby (AO/NB) a také mimo oblast působení. Každou úspěšně zakončenou odbornou činnost (měření, posouzení shody apod.) lze zakončit certifikátem Státní zkušebny strojů a.s.

Mimo oblast působení AO/NB provádí Státní zkušebna strojů a.s., jako akreditovaná zkušební laboratoř, technické zkoušky a posuzování výrobků a zařízení podle požadavků zákazníka, jako dokumentaci pro následnou činnost AO/NB.

Seznam vydaných certifikátů je k dispozici na vyžádání ve Státní zkušebně strojů a.s. u vedoucího COV.

Stížnosti a připomínky na činnost AO/NB směrujte na vedoucího certifikace a CTN.

Ceník prací a informace o způsobu financování činnosti COV je na vyžádání dostupný u vedoucího COV.

Práva a povinnosti žadatelů a držitelů certifikátů jsou detailně uvedena ve smlouvě a na vyžádání je poskytne vedoucí COV.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota