Úvod

 

Státní zkušebna strojů a.s., jako odborná nezávislá společnost, nabízí širokou škálu odborných činností formou služeb pro výrobce a distributory výrobků strojírenského charakteru, které napomáhají uvádět výrobky na trh v ČR a státech EU.

 

Jsme držiteli: 

  • osvědčení o akreditaci vydané ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro systém managementu v oboru "Zkoušky zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, strojů pro stavební a zemní práce, vozidel a strojů a nářadí z příbuzných oborů", 
  • osvědčení o akreditaci vydané ČIA pro certifikaci výrobků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013,
  • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 176/2008 Sb.
  • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 9/2002 Sb.,
  • pověření Ministerstva dopravy ČR k činnostem v souvislosti s ES/EU schválením typu vozidla (globálních homologací), schvalováním technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích (národní typové schvalování, schvalování jednotlivých vozidel) a homologacemi traktorů podle předpisů EHK-OSN.

Působíme v:

  • mezinárodním systému úředního zkoušení traktorů podle kódů OECD.

 

 

Osvědčení

akreditaci

pro zkušební

laboratoř

č. 243/2017 

  

        

  

Osvědčení

o akreditaci

pro certifikační

orgán

č. 498/2017

             

 Rozhodnutí

o autorizaci pro

autorizovanou

osobu

č. 20/2009

 

       

 Rozhodnutí

o autorizaci pro

autorizovanou

osobu

 č. 48/2004

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota