Úvod

 

Státní zkušebna strojů a.s., jako odborná nezávislá společnost, nabízí širokou škálu odborných činností formou služeb pro výrobce a distributory výrobků strojírenského charakteru, které napomáhají uvádět výrobky na trh v ČR a státech EU.

 

Jsme držiteli: 

 • osvědčení o akreditaci vydané ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro systém managementu v oboru "Zkoušky zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, strojů pro stavební a zemní práce, vozidel a strojů a nářadí z příbuzných oborů", 
 • osvědčení o akreditaci vydané ČIA pro certifikaci výrobků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013,
 • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 176/2008 Sb. (strojní zařízení)
 • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 9/2002 Sb. (emise hluku),
 • pověření Ministerstva dopravy ČR k činnostem v souvislosti s ES/EU schválením typu vozidla (globálních homologací), schvalováním technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích (národní typové schvalování, schvalování jednotlivých vozidel) a homologacemi traktorů podle předpisů EHK-OSN.

Působíme v:

  • Mezinárodním systému úředního zkoušení traktorů podle kódů OECD
  • Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací, členu EUROLAB-CZ
  • Svazu zkušeben pro výstavbu, členu EUROLAB-CZ
  • Svazu průmyslu a obchodu ČR
  • Agrární komoře
  • České společnosti pro jakost
  • České společnosti pro technickou normalizaci
  • Těžební unii

 

 

Osvědčení

akreditaci

pro zkušební

laboratoř

č. 4/2019 

   IoA 1054 4-2019  

IoA 3062 699-2019

  

Osvědčení

o akreditaci

pro certifikační

orgán výrobků

č. 699/2018

             

 Rozhodnutí

o autorizaci pro

autorizovanou

osobu

č. 20/2009

 

       

 Rozhodnutí

o autorizaci pro

autorizovanou

osobu

 č. 48/2004

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota