Úvod

Státní zkušebna strojů a.s., jako odborná nezávislá společnost, nabízí širokou škálu odborných činností formou služeb pro výrobce a distributory výrobků strojírenského charakteru, které napomáhají uvádět výrobky na trh v ČR a státech EU.

 

Jsme držiteli:

 • osvědčení o akreditaci vydané ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro systém managementu v oboru "Zkoušky zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, strojů pro stavební a zemní práce, vozidel a strojů a nářadí z příbuzných oborů";
 • osvědčení o akreditaci vydané ČIA pro certifikaci výrobků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013,
 • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 176/2008 Sb. (strojní zařízení);
 • rozhodnutí o udělení autorizace vydané ÚNMZ k činnostem posuzování shody stanovených výrobků podle NV č. 9/2002 Sb. (emise hluku);
 • pověření Ministerstva dopravy ČR k činnostem v souvislosti s ES/EU schválením typu vozidla (globálních homologací), schvalováním technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích (národní typové schvalování, schvalování jednotlivých vozidel) a homologacemi traktorů podle předpisů EHK-OSN.

Působíme v:

 • Mezinárodním systému úředního zkoušení traktorů podle kódů OECD
 • Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací, členu EUROLAB-CZ
 • Svazu zkušeben pro výstavbu, členu EUROLAB-CZ
 • Svazu průmyslu a obchodu ČR
 • Agrární komoře
 • České společnosti pro jakost
 • České společnosti pro technickou normalizaci
 • Těžební unii

 

Osvědčení o akreditaci pro zkušební
 laboratoř
  č. 583/2020

 

   OoA 583 2020  

IoA 3062 699-2019

  

Osvědčení o akreditaci pro  certifikační orgán výrobků

č. 699/2018

             

 

Rozhodnutí o autorizaci pro autorizovanou
 osobu č. 20/2009
 

   

 

Rozhodnutí o autorizaci pro autorizovanou
osobu č. 48/2004

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota