ES/EU schválení typu

Státní zkušebna strojů a.s. je pověřena Ministerstvem dopravy ČR výkonem činností v rámci ES/EU schválení typu vozidel (globální homologace), které v současné době zahrnují kolové a pásové traktory, traktorové přívěsy a návěsy a přípojné pracovní stroje. Pověření se vztahuje i na schvalovací (homologační) zkoušky systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků podle předpisů EU.

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota