Prezentace

 

   
Schvalování zemědělských a lesnických
vozidel podle
nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013
část I. 
   Schvalování zemědělských a lesnických
vozidel podle
nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013
část II.
     
     
 Zkoušení a homologace motorových
vozidel v mezinárodních souvislostech
(nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013)
   TECHAGRO 2016 - Seminář
Homologace a typové schvalování
zemědělských a lesnických vozidel
k provozu na pozemních komunikacích
     
     
  TECHAGRO 2016 - Seminář
Homologace vozidel kategorií T, C, R,
typová schvalování vozidel,
zkoušky OECD,
zkoušky ochranných konstrukcí,
další zkoušky v SZZPLS (útvar 22)
  TECHAGRO 2016 - Seminář
Zkoušky v útvaru č. 24 - nejenom
homologace
     
     
TECHAGRO 2016 - Seminář
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 
5. února 2013 o schvalování
zemědělských a lesnických vozidel
 a dozoru nad trhem s těmito vozidly
a jeho prováděcí nařízení 
   TECHAGRO 2016 - Seminář
Schvaľovanie poľnohospodárskych
a lesných vozidiel
v Slovenskej republike po 1.1.2016 
     
     
TECHAGRO 2016 - Seminář
TECHAGRO 2016
(MD ČR) 
   
     

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota