Profil společnosti

Státní zkušebna strojů a.s. (dříve jako Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů) působí již přes 60 let v systému státních zkušeben jako nezávislé pracoviště uznávané ve svém oboru v ČR i zahraničí.

Od roku 2004 působila v nové právní formě jako akciová společnost založená Ministerstvem zemědělství. Od 1.3.2017 se změnil název na Státní zkušebna strojů a.s.

Hlavní poslání společnosti v současné době spočívá v nabídce služeb pro ověřování a zkoušení strojů a zařízení z hlediska obecného zájmu uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.

Pro provádění těchto služeb na potřebné profesionální úrovni má společnost k dispozici doklady o své odborné způsobilosti, tj. autorizace, akreditace a pověření od příslušných institucí.

Zajištění nezávislosti a trvalé kvality prováděných služeb je podpořeno zavedeným systémem kvality u zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a u certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065. Pro provádění nabízených služeb má společnost k dispozici dvě pracoviště, hlavní v sídle společnosti v Praze a detašované na pracovišti v Brně. Společnost na svých pracovištích disponuje kvalitním měřicím a zkušebním zařízením. Většina zařízení umožňuje použití i mimo pracoviště přímo u zákazníků.
Základním zájmem společnosti je stálé zlepšování podmínek pro poskytované služby, podle požadavků a potřeb zákazníků.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota