Schvalování zvláštních vozidel

Státní zkušebna strojů a.s. je pověřena Ministerstvem dopravy ČR k provádění technických zkoušek a vypracování podkladů pro schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích zvláštních vozidel (traktorů, traktorových přívěsů a návěsů, pracovních strojů samojízdných a přípojných), samostatných technických celků (pracovních strojů nesených) a nástaveb vozidel (pro účely národního typového schvalování vozidel, schvalování jednotlivých vozidel).

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota