Stacionární stroje a zařízení


Stacionární komunální stroj je určený pro použití v komunálních službách, hlavně při zpracování komunálního odpadu. Pohon stacionárního stroje může zabezpečovat elektromotor nebo spalovací motor.
Stacionární stroj se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

 

 komunal-stacionarni stroj
     

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota