Zemědělské traktory

Zemědělský traktor je motorové kolové nebo pásové vozidlo s nejméně dvěma nápravami, určené k tažení, tlačení, nesení a pohonu zemědělských strojů nebo k tažení zemědělských přípojných vozidel.
Zemědělský traktor má charakter dopravního prostředku a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

 

 

 

• Zkoušky dopravní bezpečnosti
• Zkoušky bezpečnosti práce
• Měření hluku a vibrací
• Zkoušky EMC
• Schvalování zvláštních vozidel
• ES/EU schválení typu
• EHK homologace traktorů
• OECD testy traktorů a ochranných konstrukcí

 
     

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota