Zkoušky bezpečnosti elektrického zařízení

Jednou z povinností výrobců a dovozců je uvádět na trh ČR a EU pouze výrobky, jejichž elektrické zařízení splňuje základní požadavky směrnice 2014/35/EU (NV č. 118/2016 Sb.) a je tudíž schopné bezpečného používání.

Nejspolehlivější způsob jak prokázat, že elektrické zařízení konkrétního výrobku nemůže být zdrojem jakýchkoliv nebezpečí, je porovnání vlastností elektrického zařízení s požadavky příslušných technických norem.

Státní zkušebna strojů a.s. provádí pro toto porovnání příslušné zkoušky, posudky a ověření přímo na vzorku výrobku:

 • ověření shody elektrického zařízení s technickou dokumentací;
 • měření spojitosti ochranného obvodu;
 • měření izolačních odporů;
 • zkouška napětím elektrické pevnosti izolantů;
 • zkouška ochrany před zbytkovým napětím;
 • funkční zkoušky;
 • zkouška ochrany před dotykem;
 • zkouška ochrany před vniknutím pevných cizích těles;
 • zkouška ochrany proti vodě;
 • zkouška přiloženým střídavým napětím;
 • měření izolačního odporu;
 • měření unikajícího proudu;
 • zkoušky mechanických vlastností;
 • zkoušky odolnosti proti hoření a teplu;
 • zkoušky oteplení.

Vhodnou kombinací těchto zkoušek lze ověřit vlastnosti elektrického zařízení většiny výrobků s jmenovitým napětím do 1000 V střídavého proudu a do 1500 V stejnosměrného proudu.

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota