Změny přílohy osvědčení o akreditaci ZL č.1054 a AO 255/NB 1016

 

Aktualizace přílohy osvědčení o akreditaci pro ZL č. 1054

 

Platnost od:   Změna   Seznam aktualizovaných zkušebních předpisů 
 2018-02-05 0 PDF

 

Aktualizace přílohy osvědčení o akreditaci pro AO 255/NB 1016

 

Platnost od:       Změna       Seznam aktualizovaných předpisů pro posuzování shody
     


Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota