Úvod

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.), jako odborná nezávislá společnost, nabízí širokou škálu odborných činností formou služeb pro výrobce a distributory výrobků strojírenského charakteru, které napomáhají uvádět výrobky na trh v ČR a státech EU.

Odborné služby jsou zaměřeny zejména na posuzování shody a certifikaci výrobků podle předpisů EU a norem pro označení výrobků značkou CE a pro schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích v ČR.

Jednotlivé technické zkoušky a měření používané při těchto službách je možno využít také při vývoji a výzkumu nových výrobků, pro ověřování jejich vlastností z hlediska bezpečného výrobku. Nabízené služby jsou určeny zejména pro oblast strojů a zařízení určených pro využití v zemědělství, lesnictví, stavebnictví, komunálních službách, dopravě a průmyslu. Výstupní dokumenty těchto služeb mají národní i mezinárodní působnost.

Naše zkoušky

Vaše jistota