Orgány společnosti

Valná hromada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Předseda dozorčí rady

Ing. Ivan Čermák

Místopředseda dozorčí rady

Mgr. Jana Voříšková

Členové dozorčí rady

Ing. Ivan Čermák
Mgr. Jana Voříšková
Ing. Pavel Zemánek

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.

Místopředseda představenstva

Ing. Martin Fantyš

Členové představenstva

Ing. Martin Fantyš
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.
Ing. Stanislav Kozák

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: 736 658 332

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota